Utvidet kontrakt med Avinor

Fra januar 2018 inngår vi en ny 7-årsavtale med Avinor om drift av…