UTFORMING

Vår designavdeling tar hånd om ulike typer designoppdrag og bygger ofte videre på det kundens arkitekt eller reklamebyrå har utviklet.

Når det gjelder skilt og dekor, innebærer dette bildebehandling, originalarbeid, ferdiggjøring for produksjon, utvikling av designforslag og konstruksjon av prototyper. Spesifikasjoner på endelige løsninger sammenfattes gjerne i en såkalt skilt- og dekorhåndbok. Denne inkluderes i eller legges ved eksisterende beskrivelse av grafisk profil.

Innen media og publisering går arbeidet ut på produksjon av enkle reklamefilmer og vignetter samt spesialtilpasning til ulike formater.

MONTERING

Med lang erfaring og gode rutiner innen prosjektledelse og montasje, løser vi alle typer oppdrag innenfor de høyeste krav til sikkerhet, kvalitet og effektivitet.

Vår virksomhet er regulert av de helse-, miljø- og sikkerhetsmessige lover, regler og krav som stilles til byggebransjen. Vi arbeider kontinuerlig for å skape en sikker arbeidsplass for oss selv og de vi jobber sammen med.

Vi har fokus på kvalitetssikring i alle ledd. Gode logistikkrutiner og tilgang på det beste av materiell og utstyr, bidrar til å gjøre arbeidet så effektivt som mulig. Detaljerte arbeidstegninger, garantier på utført arbeid og rutinemessig vedlikehold er også en del av den totalpakken vi kan tilby.

PROSJEKTERING

Skiltmanualer, befaringer og måltaking, fasadetegninger og forslag, byggemeldinger og søknader, myndighetskrav og dokumentasjon – mange ting skal på plass i prosessen fra befaring til ferdig montert produkt. Avslutningsvis kommer forskriftsmessig montasje og vedlikehold.

God prosjektering, planlegging og kvalitetssikring resulterer i trygghet, tillit og korte leveringstider. Mest av alt medfører det store besparelser for kunden i form av minimalt med tidsforbruk på oppfølging, lave montasjekostnader og produkter som varer i mange år.

Vi jobber på lag med kunden, myndighetene, arkitekter, entreprenører og andre underleverandører, og vet hva som skal til for at nettopp du skal lykkes med gjennomføringen av ditt prosjekt.

FOTOGRAFERING

Våre fotografer kan tilby mange ulike typer fotograferings- og utsmykningsoppdrag.  

RAMMEVERKSTED

Vi har lang erfaring innen innramming og leverer mange ulike rammetyper fra anerkjente produsenter. Med eget rammeverksted kan vi tilby korte leveringstider og svært høy kvalitet på arbeidet.

Vårt rammeverksted ledes av Einar Flaathe. Han er utdannet glassmester og har jobbet med innramming og tilhørende agenturvirksomhet siden 1980.