I KORTE TREKK


Reklameservice ble etablert i 1985 av Harald Fredly og Steinar Stølan. Vi er i dag 25 ansatte og omsatte i 2021 for om lag 42 millioner kroner.

Vår forretningsmodell kombinerer skilt- og dekorproduksjon med salg og drift av utendørsreklameløsninger på flyplasser, ferger og hurtigbåter med mer. Betydelige salgs- og driftsmessige synergieffekter kommer våre kunder til gode gjennom kostnadseffektive produkter og tjenester samt betydelige investeringer i systematisk kompetanseutvikling.

Siden årtusenskiftet har vi bygget opp unik kunnskap om installasjon og drift av digitale skiltløsninger, LED-baserte storskjermer og tilhørende program- og maskinvare for publisering og innholdsstyring. Med en bred portefølje av kunder og samarbeidspartnere, erfarne medarbeidere og et solid økonomisk fundament, er bedriften meget godt posisjonert for videreutvikling på kort og lang sikt.

JOBBE HOS OSS?


Vi kan tilby et lærerikt og flerfaglig miljø og har ordninger for studenter, lærlinger, elever og frilansere.

Vi er godkjent opplæringsbedrift innen ikt, salgsfaget, kontorfaget og profileringsdesign.

Send oss gjerne en henvendelse på [email protected] eller slå på tråden til Terje Teigen hvis du har spørsmål.

HMS OG KVALITET

Med lang erfaring og gode rutiner for prosjektledelse og montasje, løser vi alle typer oppdrag innenfor de høyeste krav til sikkerhet, kvalitet og effektivitet. Gjennom en systematisk tilnærming til risikoanalyse, prosessforbedring og avviksbehandling, jobber vi kontinuerlig med å skape en sikker arbeidsplass. God logistikk og tilgang på det beste av materiell og utstyr bidrar til å gjøre arbeidet så effektivt som mulig.  Rutinemessig vedlikehold og garantier på utført arbeid er også en del av den totalpakken vi kan tilby.

RESSURSER OG FERDIGHETER

På Årø i Molde har vi samlet alle ressurser innen utforming, produksjon og montering under samme tak, og vi har også en mindre produksjonsavdeling på Vestnes. Vårt hovedkvarter rommer om lag 1 500 kvadratmeter med spesialdesignede fasiliteter, og videre sitter vi på en omfattende infrastruktur for arbeid ute på anlegg og hos våre kunder. Drift- og vedlikeholdstjenester tilbyr vi ikke bare gjennom vårt eget montasje- og teknikerteam, men også via et landsdekkende nett av samarbeidspartnere.

VÅR HISTORIE


[timeline-express]