Fra januar 2018 inngår vi en ny 7-årsavtale med Avinor om drift av reklamevirksomhet på Harstad/Narvik lufthavn, Haugesund lufthavn, Kristiansand lufthavn og Ålesund lufthavn. Totalt har vi nå 11 flyplasser i porteføljen, og i tillegg kan vi tilby komplette riksdekkende pakkeløsninger med utgangspunkt i en gjensidig samarbeidsavtale med Clear Channel.   

Vi utvider nok en gang vår flyplassreklamevirksomhet. I Møre og Romsdal har vi vært representert på Avinors lufthavner siden 1992. I 2008 ble denne avtalen utvidet til å omfatte digitale flater, og i 2010 ble flyplassene i Sogn og Fjordane også en del av porteføljen. Når vi nå tar over Harstad/Narvik lufthavn Evenes og Kristiansand lufthavn Kjevik, har vi ansvar for og enerett til salg og administrasjon av reklame på i alt 11 flyplasser. Den nye avtalen omfatter de største flyplassene, og den gjelder i 7 år fra 2018.

I samarbeid med Avinor legger vi opp til en gradvis modernisering og revitalisering av reklameflatene på de ulike flyplassene. En stadig høyere andel skjermbaserte flater og utprøving av integrasjonsløsninger med andre digitale medier vil åpne interessante muligheter for annonsørene. Større og slankere flater, både digitale og trykte, vil gi bedre eksponering og et mer ryddig visuelt uttrykk. LED-teknologi bidrar også til at miljøregnskapet forbedres.

Vi takker Avinor for tilliten og ser fram til å videreutvikle vår satsing på flyplassreklame i årene som kommer.

Klikk her for å lese mer om våre utendørsreklamekanaler.