Hvordan rengjør jeg folien?

  • Bilen er foliert. Husk at produktet verken har samme hardhet eller feste som lakk.
  • Ved spyling, bruk normalt trykk og hold minimum 50 cm avstand til folien.
  • Ikke bruk vanntemperaturer over 35˚C.
  • Ikke bruk etsende eller løsemiddelbaserte vaskemidler.
  • Det vil kunne forekomme skjøter på utsatte steder.
  • Man må påregne mindre skader som følge av steinsprut, vask eller andre årsaker
  • Vi utfører forbehandling/montering etter de strengeste kvalitetsmessige retningslinjer, men på grunn av dype profiler, skarpe kanter og fabrikkpolerte karosserier vil det i enkelte tilfeller være risiko for at folien kan slippe/ løsne. Det er viktig at skader blir reparert så raskt som mulig.