Arvid Gjerde

I samarbeid med Anunatak har vi levert et bredt utvalg av skilt- og dekorprodukter til denne framgangsrike Rauma-bedriften. Særlig gjelder dette selvklebende folie til bedriftens omfattende bil- og maskinpark, som er svært synlig langs veinettet rundt omkring i landet.

KundeArvid GjerdeTjenesterskilt- og dekorprodukter