I april 2021 inngikk Miljødirektoratet en treårsavtale med oss om å produsere såkalte verneskilt og underskilt – ett år etter at vi vant anbudet på levering av stolper og annet festemateriell til det samme skiltprogrammet. Kampen om seieren var tøff i begge anbudskonkurransene – faktisk var det hele 19 deltakere i anbudsrunden på skilt.

­­– Jeg er veldig glad for at vi trakk det lengste strået. Vi tenker at tildelingen bekrefter evnen vår til å levere skreddersydde løsninger med unik kvalitet og holdbarhet til svært konkurransedyktige betingelser, forteller seniorkonsulent og partner Steinar Stølan.

Skilt som verner om naturen

Statsforvalteren og Statens naturoppsyn samt et stort antall kommuner og ulike nasjonalparkstyrer, er noen av aktørene som er tilknyttet den landsdekkende rammeavtalen. Verneskiltenes oppgave er å informere publikum om at de befinner seg i, eller er på vei inn i et verneområde. Underskiltene angir på sin side hvilke retningslinjer som gjelder for bruk og skjøtsel.

– Vi evaluerte tilbudene i etterkant. Da så vi tydelig at vår målrettede satsing på bærekraft og en skreddersydd e-handelsløsning har blitt lagt merke til. I tillegg scorer vi høyt når det gjelder pris, sier daglig leder Harald Fredly.

Attraktivt prosjekt

Stølan og Fredly fastslår avslutningsvis at dette er et spennende prosjekt for mange interessante kunder/bestillere, som i tillegg bidrar til å kompensere for bortfall av omsetning fra andre bransjer i forbindelse med koronapandemien. Denne typen skilting utgjør et viktig nisjesegment med flere spesielle kvalitetskrav. Reklameservice befester med dette sin posisjon som en ledende leverandør av skiltløsninger til kulturminner, severdigheter og verneområder med mer.

 

Verneskiltene viser at man er på vei inn i eller befinner seg i et verneområde og hvilken verneform som gjelder.
Skiltsystemet består av lakkerte plater med trykk og et modulært tilhørende stolpekonsept. Kundene kan velge mellom syrefast stål og en svært korrosjonsbestandig aluminiumslegering. Foto: Vestre Slidre fjellstyre.