Miljødirektoratet inngikk nylig en treårsavtale med oss om skilt til verneområder – ett år etter at vi vant anbudet på levering av stolper og annet festemateriell til det samme skiltprogrammet. Kampen om seieren var tøff i begge anbudskonkurransene, med hele 19 deltakere i anbudsrunden på skilt. Statsforvalteren og Statens naturoppsyn samt landets kommuner, nasjonalparkstyrer og fjellstyrer er alle tilknyttet den landsdekkende rammeavtalen.

­­– Jeg er veldig glad for at vi trakk det lengste strået. Vi tenker at tildelingen bekrefter evnen vår til å levere skreddersydde løsninger med unik kvalitet og holdbarhet til svært konkurransedyktige betingelser, forteller seniorkonsulent og partner Steinar Stølan.

Skilt som verner om naturen

Skiltsystemet består av lakkerte plater med trykk og et modulært tilhørende stolpekonsept. Skiltene kan ha mange ulike budskap og deles inn i to hovedkategorier – verneskilt og underskilt. Verneskiltenes oppgave er å informere publikum om at de befinner seg i, eller er på vei inn i et verneområde. Underskiltene angir på sin side hvilke retningslinjer som gjelder for bruk og skjøtsel. Skilt til nasjonalparker kan f.eks. informere om bålforbud og båndtvang, mens skilt til marine verneområder kan informere om bl.a. hekkeperioder og ferdselsforbud.

– Vi evaluerte tilbudene i etterkant. Da så vi tydelig at vår målrettede satsing på bærekraft og en skreddersydd e-handelsløsning har blitt lagt merke til. I tillegg scorer vi høyt når det gjelder pris, sier daglig leder Harald Fredly.

Attraktivt prosjekt

Stølan og Fredly fastslår avslutningsvis at dette er et spennende prosjekt for mange interessante kunder/bestillere, som i tillegg bidrar til å kompensere for bortfall av omsetning fra andre bransjer i forbindelse med koronapandemien. Skilt til verneområder utgjør et viktig nisjesegment med flere spesielle kvalitetskrav. Reklameservice befester med dette sin posisjon som en ledende leverandør av skilt til nasjonalparker, kulturminner og severdigheter med mer.

 

Verneskiltene viser at man er på vei inn i eller befinner seg i et verneområde og hvilken verneform som gjelder.
Skiltsystemet består av lakkerte plater med trykk og et modulært tilhørende stolpekonsept. Kundene kan velge mellom syrefast stål og en svært korrosjonsbestandig aluminiumslegering. Foto: Vestre Slidre fjellstyre.